UND’NİN VİZE ŞİRKETİ “ASC VİZE HİZMETLERİ” FAALİYETİNE BAŞLADI

Bilindiği üzere Derneğimiz, uzun bir süredir başta Schengen vizeleri olmak üzere sektörümüzde çalışan profesyonel TIR sürücülerinin vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve uzun süreli vize temini için yoğun çaba sarf etmektedir. Özellikle 2019 yılından itibaren daha belirgin şekilde karşı karşıya kaldığımız vize başvurularına verilen “ret” kararların olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve sektörümüz faaliyetlerinin daha net olarak ifade edilebilmesini teminen ülkemizdeki neredeyse tüm Avrupa ülkeleri Büyükelçilik ve Konsoloslukları ziyaret edilmiş; sektörümüzün iş yapış modelleri ve sürücülerin mesleklerini icra edebilmek için vize süreçlerinin...